Odczyt i weryfikacjię dokumentów opatrzonych bezpiecznych podpisem elektronicznym umożliwia

 

SmartSign   WebNotarius  

Listy CRL urzędów certyfikacji są dostępne pod adresem:

 

nccert certum kir

Otworzenie dokumentu możliwe jest za pomocą programu

 

  AcrobatReader  
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej